fbpx Maciej Wołowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Maciej Wołowicz

Maciej Wołowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 1979 roku

magister Biologii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Maciej Wołowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój i rozród Cardium glaucum (Poiret 1789) i Cardium hauniense (Petersen, Russell 1971) z Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Krystyna Wiktor

Recenzenci: prof. dr hab. Ludwik Żmudziński, doc. dr hab. Anna Stańczykowska

Dyplom nr 662.


Gdańsk, 31 grudnia 1979 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 10:31
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz