fbpx Jolanta Groba | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jolanta Groba

Jolanta Groba

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 1978 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Jolanta Groba

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania nad wpływem wybranych insektycydów karbaminianowych na niektóre procesy fizjologiczne Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Teresa Kentzer

Recenzenci: doc. dr hab. Henryk Renk, doc. dr hab. Eugeniusz Sójka

Dyplom nr 531.


Gdańsk, 01 października 1978 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 10:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz