fbpx Maciej Morawski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Maciej Morawski

Maciej Morawski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 1978 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Maciej Morawski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Biologia i ekologia Gobius niger L. i Pomatoschistus minutus (Pallas) (Gobiidae) z Zatoki Gdańskiej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr Walerian Cięglewicz

Recenzenci: prof. dr Józef Popiel, prof. dr hab. Józef Wiktor

Dyplom nr 497.


Gdańsk, 20 grudnia 1978 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 10:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz