fbpx Weronika Trojniar | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Weronika Trojniar

Weronika Trojniar

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 kwietnia 1977 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Weronika Trojniar

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Transfer odruchu instrumentalnego o wzmocnieniu eksteroceptywnym na odruch wzmacniany interoceptywnie

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Jerzy Cytawa

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Stążka, doc. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 416.


Gdańsk, 01 października 1977 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 9:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz