fbpx Elżbieta Szczepkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Elżbieta Szczepkowska

Elżbieta Szczepkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 1976 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Elżbieta Szczepkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Studia nad rola regulatorów wzrostu w spoczynku nasion i wczesnych fazach rozwoju siewek jesionu (Fraxinus excelsior L.)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Teresa Kentzer

Recenzenci: prof. dr Marian Michniewicz, prof. dr hab. Wacława Potapczyk

Dyplom nr 334.


Gdańsk, 01 października 1976 r.

Data publikacji: wtorek, 17 czerwca 2014 roku, 13:41
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz