fbpx Stanisław Piątkowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Stanisław Piątkowski

Stanisław Piątkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 grudnia 1976 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Stanisław Piątkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Diptera (Brachycera) symbowilne w wielkostadnej hodowli bydła systemem pastwiskowo-oborowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Feliks Piotrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Wengris, doc. dr hab. Barbara Skierska

Dyplom nr 393.


Gdańsk, 01 października 1977 r.

Data publikacji: wtorek, 17 czerwca 2014 roku, 13:38
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz