fbpx Elżbieta Grzesiuk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Elżbieta Grzesiuk

Elżbieta Grzesiuk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 1976 roku

magister Biologii w zakresie Mikrobiologii

Elżbieta Grzesiuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Bieg transkrypcji bakteriofaga λ w komórkach Escherichia coli niezawierających bakteryjnego DNA

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Morzycka, doc. dr hab. Mieczysław Kowalski

Dyplom nr 325.


Gdańsk, 01 października 1976 r.

Data publikacji: wtorek, 17 czerwca 2014 roku, 13:28
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz