fbpx Jadwiga Stasiak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jadwiga Stasiak

Jadwiga Stasiak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 1975 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Jadwiga Stasiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studia systematyczno-geograficzne wybranych gatunków z rodzaju Juncus L.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Waldemar Żukowski

Recenzenci: doc. dr hab. Hanna Piotrowska, doc. dr hab. Jerzy Staszkiewicz

Dyplom nr 260.


Gdańsk, 01 października 1975 r.

Data publikacji: wtorek, 17 czerwca 2014 roku, 13:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz