fbpx Maria Herbich | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Maria Herbich

Maria Herbich

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 1975 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Maria Herbich

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Roślinność i profile stratygraficzne atlantyckich torfowisk Pobrzeża Kaszubskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Hanna Piotrowska

Recenzenci: prof. dr Mieczysław Jasnowski, doc. dr hab. Adam Pałczyński

Dyplom nr 287.


Gdańsk, 01 października 1976 r.

Data publikacji: wtorek, 17 czerwca 2014 roku, 13:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz