fbpx Maria Beata Frydel | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Maria Beata Frydel

Maria Beata Frydel

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 1975 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Maria Beata Frydel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ontogeneza komórek neurosekrecyjnych i narządów neurohemalnych u craba Rhithropanopeus harrisi Gould subspecies tridentatus Maitland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stefan Strawiński

Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Busse, prof. dr hab. Kazimierz Dobrowolski

Dyplom nr 261.


Gdańsk, 01 października 1975 r.

Data publikacji: wtorek, 17 czerwca 2014 roku, 13:16
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz