fbpx Stanisław Kuźniak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Stanisław Kuźniak

Stanisław Kuźniak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 1973 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Stanisław Kuźniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania ilościowe awifauny w rolniczym krajobrazie kulturowym Wielkopolski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Stefan Strawiński

Recenzenci: prof. dr Bronisław Ferens, doc. dr hab. Andrzej Dyrcz

Dyplom nr 145.


Gdańsk, 01 października 1974 r.

Data publikacji: wtorek, 10 czerwca 2014 roku, 12:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz