fbpx Joanna Maria Kwiatkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Maria Kwiatkowska

Joanna Maria Kwiatkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 2014 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Joanna Maria Kwiatkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ białek szoku termicznego IbpA i IbpB na utlenianie i agregację białek bakterii Escherichia coli w stacjonarnej fazie wzrostu i w warunkach stresowych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab.Ewa Laskowska

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska, prof. UG, dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

Dyplom nr 3781.


Gdańsk, 09 maja 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie81.71 KB
Data publikacji: czwartek, 22 maja 2014 roku, 9:46
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba