fbpx Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska

Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2014 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Monika Marzena Maciąg-Dorszyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Genetyczne podstawy współzależności pomiędzy regulacją replikacji DNA a centralnym metabolizmem węgla i alarmonami stresowymi w komórkach Escherichia coli

„The Genetic Basis of the Correlation Between DNA Replication Regulation, Central Carbon Metabolism and Stress Alarmons in Escherichia coli Cells”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Dziadek, prof. dr hab. Iwona Jadwiga Fijałkowska

Dyplom nr 3750.


Gdańsk, 03 marca 2014 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract73.53 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie112.64 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: