fbpx Aleksandra Magdalena Naczk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Magdalena Naczk

Aleksandra Magdalena Naczk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2013 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Aleksandra Magdalena Naczk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Filogeografia i zmienność genetyczna populacji w kompleksie Dactylorhiza incarnata/maculata (Orchidaceae) na Pobrzeżu i Pojezierzu Południowobałtyckim

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Stanisław Ziętara

Recenzenci: prof. dr hab. Emilia Alicja Brzosko, prof. dr hab. Czeslaw Stanisław Hołdyński

Dyplom nr 3734.


Gdańsk, 23 grudnia 2013 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie82.53 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: