fbpx Adriana Maria Mika | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Adriana Maria Mika

Adriana Maria Mika

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2013 roku

magister Ocanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej, magister Ochrony Środowiska

Adriana Maria Mika

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Lipidy w mięśniu odwłokowym garneli Crangon crangon (Linnaeus, 1758) w cyklu rocznym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Skorkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Jerzy Edward Klimek

Dyplom nr 3716.


Gdańsk, 02 grudnia 2013 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie72.71 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: