fbpx Iwona Magdalena Sokołowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Iwona Magdalena Sokołowska

Iwona Magdalena Sokołowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2013 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Iwona Magdalena Sokołowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ zmiany konformacji i hydrofobowości podjednostki A rycyny na wewnątrzkomórkowy transport tej toksyny”

„The Influence of the Conformation and Hydrophobicity Change of the Ricin A-chain on the Intracellular Transport of this Toxin”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Promotor pomocniczy: dr Monika Słomińska-Wojewódzka
Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Otlewski, prof. dr hab. Piotr Stępień

Dyplom nr 3649.


Gdańsk, 10 czerwca 2013 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract88.76 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie85.45 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: