fbpx Joanna Dzido | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Dzido

Joanna Dzido

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 2013 roku

magister Biotechnologii w zakresie Biotechnologii Molekularnej

Joanna Dzido

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja molekularna oraz zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe pasożytniczych nicieni z rodziny Anisakidae”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Antoni Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Myjak, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 3613.


Gdańsk, 04 marca 2013 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie90.76 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: