fbpx Wojciech Sebastian Giłka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wojciech Sebastian Giłka

Wojciech Sebastian Giłka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 stycznia 2013 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Wojciech Sebastian Giłka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Systematyka i różnorodność faunistyczna europejskich ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Agnieszka Draber-Mońko, prof. dr hab. Wiesław Krzemiński, prof. dr hab. Jacek Waldemar Siciński, prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

Dyplom nr 698.


Gdańsk, 05 lutego 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 marca 2015 roku, 9:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: