fbpx Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno

Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 listopada 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Małgorzata Krystyna Kozieradzka-Kiszkurno

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Struktura wieszadełka u wybranych przedstawicieli gruboszowatych (Crassulaceae) ze szczególnym uwzględnieniem budowy plasmodesm

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Bednara, prof. dr hab. Maria Julia Charzyńska, prof. UWM, dr hab. Irena Giełwanowska, prof. UAM, dr hab. Rafał Mól

Dyplom nr 684.


Gdańsk, 06 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: