fbpx Bożena Nejman-Faleńczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bożena Nejman-Faleńczyk

Bożena Nejman-Faleńczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2012 roku

magister Biotechnologii

Bożena Nejman-Faleńczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kontrola replikacji fagów lambdoidalnych niosących geny toksyn Shiga w świetle potencjalnych nowych metod ich wykrywania i terapii zakażeń enterokrwotocznymi szczepami Escherichia coli

„The Control of Replication of Shiga Toxin-converting Phages in the Light of Potential New Detection Methods and Therapies of Enterohemorrhagic Escherichia coli Infections”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Mikrobiologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. UW, dr hab. Jacek Bielecki

Dyplom nr 3522.


Gdańsk, 05 lipca 2012 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract96.81 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie127.17 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: