fbpx Edyta Halina Gosz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Edyta Halina Gosz

Edyta Halina Gosz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2012 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Edyta Halina Gosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany wybranych cech plemników skarpia Scophthalmus maximus (L.) w trakcie tarła z uwzględnieniem potencjalnego wpływu ksenobiotyków z grupy butylocyn”

„Changes of Selected Features of Turbot Scophthalmus maximus (L.) Spermatozoa During Spawning Season with Potential Effect of Butyltin Xenobiotics”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Ziętara

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, prof. dr hab. Ewa Kulczykowska

Dyplom nr 3521.


Gdańsk, 05 lipca 2012 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract100.2 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie100.53 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: