fbpx Piotr Arkadiusz Badtke | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Arkadiusz Badtke

Piotr Arkadiusz Badtke

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 kwietnia 2012 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Piotr Arkadiusz Badtke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aktywność cytotoksyczna limfocytów typu NK w warunkach wzbudzenia kannabinoidowego i zmienności indywidualnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr med. Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Konstanty Zbigniew Korolkiewicz, prof. UŁ, dr hab. Maria Krotewicz

Dyplom nr 3487.


Gdańsk, 08 maja 2012 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie85.08 KB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: