fbpx Joanna Mytnik-Ejsmont | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Mytnik-Ejsmont

Joanna Mytnik-Ejsmont

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Mytnik-Ejsmont

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

A monograph of the subtribe Polystachyinae Schltr. (Orchidaceae)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ludwik Frey, prof. dr hab. Janina Jakubowska-Gabara, prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Waldemar Żukowski

Dyplom nr 655.


Gdańsk, 11 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 9:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: