fbpx Monika Badura | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Badura

Monika Badura

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Monika Badura

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku. Studium archeobotaniczne.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Karol Latowski, prof. UwB, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UAM, dr hab. Mirosław Makohonienko, prof. US, dr hab. Agnieszka Popiela

Dyplom nr 654.


Gdańsk, 30 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: