fbpx Joanna Helena Śliwowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Helena Śliwowska

Joanna Helena Śliwowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 stycznia 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Helena Śliwowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wpływ niektórych czynników środowiskowych na neuroplastyczność mózgu u owiec i szczurów

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Hess, prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Jolanta Polkowska, prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska

Dyplom nr 650.


Gdańsk, 02 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: