fbpx Martin Kukwa | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Martin Kukwa

Martin Kukwa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 lutego 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Martin Kukwa

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

The lichen genus Ochrolechia in  Europe

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Cieśliński, prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Maria Olech, prof. AWF w Poznaniu, dr hab. Ludwik Lipnicki

Dyplom nr 649.


Gdańsk, 02 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: