fbpx Jolanta Krystyna Morozińska-Gogol | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jolanta Krystyna Morozińska-Gogol

Jolanta Krystyna Morozińska-Gogol

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2012 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Jolanta Krystyna Morozińska-Gogol

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Pasożytnicze Metazoa ryb z jeziora Łebsko

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Edward Siński, prof. dr hab. Andrzej Krzysztof Siwicki, prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki, prof. UG, dr hab. Marek Ziętara

Dyplom nr 646.


Gdańsk, 30 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: