fbpx Magda Kuśmierczak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magda Kuśmierczak

Magda Kuśmierczak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Magda Kuśmierczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pobudzające i hamujące układy transmiterowe brzusznego pola nakrywki śródmózgowia w regulacji aktywności elektrycznej hipokampa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Lupa, prof. dr hab. Jan Konopacki

Dyplom nr 3446.


Gdańsk, 12 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: