fbpx Dariusz Ireneusz Dziedzic | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dariusz Ireneusz Dziedzic

Dariusz Ireneusz Dziedzic

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Dariusz Ireneusz Dziedzic

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów związanych z syntezą glikozoaminoglikanów w różnych typach mukopolisacharydoz”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. PAN, dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak

Dyplom nr 3445.


Gdańsk, 12 stycznia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: