fbpx Joanna Nina Izdebska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Nina Izdebska

Joanna Nina Izdebska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 grudnia 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Nina Izdebska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Demodecidae (Acari, Prostigmata) Polski. Taksonomia, diagnostyka i wybrane aspekty funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Błaszak, prof. dr hab. Jan Boczek, prof. dr hab. Beata Gabryś, prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

Dyplom nr 639.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: