fbpx Dawid Weisbrodt | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dawid Weisbrodt

Dawid Weisbrodt

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2011 roku

magister Geografii

Dawid Weisbrodt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Późnoglacjalne, wczesno- i środkowoholoceńskie zmiany środowiska przyrodniczego w rejonie Jeziora Raduńskiego na Pojezierzu Kaszubskim, w świetle badań paleoekologicznych jego osadów dennych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Latała

Recenzenci: prof. UwB, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, prof. UAM, dr hab. Mirosław Makohonienko

Dyplom nr 3435.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: