fbpx Katarzyna Maria Pińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Maria Pińska

Katarzyna Maria Pińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Katarzyna Maria Pińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Człowiek i środowisko w perspektywie badań archeobotanicznych na wczesnośredniowiecznym stanowisku kultu pogańskiego na Jeziorze Zarańskim ( Pojezierze Drawskie)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Latała

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Chudziak, prof. UwB, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz

Dyplom nr 3434.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: