fbpx Bogna Marta Ignatowska-Jankowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bogna Marta Ignatowska-Jankowska

Bogna Marta Ignatowska-Jankowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Bogna Marta Ignatowska-Jankowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ systemowego podawania kannabidiolu na liczebność subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej oraz śledzionie szczura laboratoryjnego (Rattus norvegicus)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Filip, prof. dr hab. Wiesław Kozak

Dyplom nr 3421.


Gdańsk, 15 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: