fbpx Piotr Mariusz Skowron | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Mariusz Skowron

Piotr Mariusz Skowron

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Piotr Mariusz Skowron

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nietypowe endonukleazy restrykcyjne Typu II - badania podstawowe i zastosowanie w nowych technologiach inżynierii genetycznej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, prof. dr hab. Iwona Fijałkowska

Dyplom nr 625.


Gdańsk, 16 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: