fbpx Maciej Michał Jankowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Maciej Michał Jankowski

Maciej Michał Jankowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Maciej Michał Jankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ kokainy na liczbę limfocytów i proporcje subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej i śledzionie u szczura”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Myśliwska, prof. IPiN, dr hab. Roman Stefański

Dyplom nr 3419.


Gdańsk, 04 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: