fbpx Izabela Anna Guenther | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Izabela Anna Guenther

Izabela Anna Guenther

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 października 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Izabela Anna Guenther

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola białek ClpB80 i ClpB95 bakterii Escherichia coli w reaktywacji białek zagregowanych po szoku termicznym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska

Dyplom nr 3418.


Gdańsk, 03 listopada 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: