fbpx Agnieszka Elżbieta Gałka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Elżbieta Gałka

Agnieszka Elżbieta Gałka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Elżbieta Gałka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologia i ekologia ekspansywnych populacji Salvinia natans (L.) All. w delcie Wisły.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Ekologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Wołek, prof. UAM, dr hab. Mariusz Pełechaty

Dyplom nr 3396.


Gdańsk, 11 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: