fbpx Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska

Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 czerwca 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Katarzyna Małgorzata Zmudczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Porównanie oddziaływania kolonii ptaków rybożernych i planktonożernych na lądową część ekosystemu arktycznego na Spitsbergenie.

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Barcikowski, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyplom nr 3394.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: