fbpx Daniel Krystian Fil | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Daniel Krystian Fil

Daniel Krystian Fil

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Daniel Krystian Fil

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ dootrzewnego podania dsRNA na odpowiedź zapalną mózgu u myszy.

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Kopromotor: prof. dr Gregory Konat

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła

Dyplom nr 3393.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 15:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: