fbpx Julianna Kurlenda | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Julianna Kurlenda

Julianna Kurlenda

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2011 roku

doktor nauk medycznych w zakresie Biologii Medycznej

Julianna Kurlenda

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Biologiczne i epidemiologiczne zróżnicowanie szczepów Staphylococcus aureus metycylinoopornych i metycylinowrażliwych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka, prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, prof. dr hab. Gayane Martirosyan

Dyplom nr 614.


Gdańsk, 27 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: