fbpx Lucyna Anna Pilacka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Lucyna Anna Pilacka

Lucyna Anna Pilacka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 maja 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Lucyna Anna Pilacka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia żerowania i tempo postembrionalnego wzrostu piskląt czajki (Vanellus vanellus) na nadrzecznych łąkach Prypeci.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Dyplom nr 3379.


Gdańsk, 09 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: