fbpx Agnieszka Jabłońska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Jabłońska

Agnieszka Jabłońska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 maja 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Jabłońska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Porosty z rodzaju Porpidia Körb. w Polsce - studium ekologiczno-taksonomiczne.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Czyżewska, dr hab. Lucyna Elżbieta Śliwa

Dyplom nr 3373.


Gdańsk, 19 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: