fbpx Małgorzata Misztal-Szkudlińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Misztal-Szkudlińska

Małgorzata Misztal-Szkudlińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 kwietnia 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Małgorzata Misztal-Szkudlińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przenoszenie rtęci w rozwoju osobniczym kormorana (Phalacrocorax carbo L., 1758) oraz jej biomagnifikacja w odniesieniu do wybranych gatunków ryb z ekosystemu Zalewu Wiślanego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Szefer

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska, prof. dr hab. Lech Stempniewicz, prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt

Dyplom nr 3371.


Gdańsk, 17 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: