fbpx Marcin Przemysław Łoś | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marcin Przemysław Łoś

Marcin Przemysław Łoś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 kwietnia 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Marcin Przemysław Łoś

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nowe metody wykrywania bakteriofagów oraz ograniczania ich rozwoju w hodowlach bakterii

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. UG, dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Andrzej Górski, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 605.


Gdańsk, 17 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: