fbpx Joanna Agnieszka Jakóbkiewicz-Banecka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Agnieszka Jakóbkiewicz-Banecka

Joanna Agnieszka Jakóbkiewicz-Banecka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 marca 2011 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Agnieszka Jakóbkiewicz-Banecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Nowe metody badania, diagnostyki i terapii chorób o podłożu genetycznym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Barbara Lipińska, dr hab. Agnieszka Ługowska, prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Jerzy Bal

Dyplom nr 597.


Gdańsk, 23 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: