fbpx Beata Nadratowska-Wesołowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Nadratowska-Wesołowska

Beata Nadratowska-Wesołowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Beata Nadratowska-Wesołowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja transkrypcji z promotorów genów rpoHpcnB bakterii Escherichia coli zależna od rodzaju podjednostki sigma polimerazy RNA oraz ppGpp i  DksA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień, dr hab. Ewa Laskowska

Dyplom nr 3346.


Gdańsk, 03 marca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: