fbpx Magdalena Oset | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Oset

Magdalena Oset

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lutego 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Magdalena Oset

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Porosty z rodzaju Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. w Polsce - taksonomia, rozmieszczenie i wymagania siedliskowe. 

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. UR, dr hab. Paweł Czarnota, prof. UP w Krakowie, dr hab. Urszula Bielczyk

Dyplom nr 3338.


Gdańsk, 16 lutego 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: