fbpx Jerzy Władysław Bohdanowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jerzy Władysław Bohdanowicz

Jerzy Władysław Bohdanowicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 marca 2007 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Jerzy Władysław Bohdanowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rozwój komórki generatywnej u wybranych gatunków z rodziny Liliaceae (Angiospermae) - ultrastruktura i immunocytochemia

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Bednara, prof. dr hab. Maria Julia Charzyńska, prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska, prof. dr hab. Maria Joanna Olszewska

Dyplom nr 491.


Gdańsk, 26 marca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: