fbpx Piotr Zdzisław Golec | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Zdzisław Golec

Piotr Zdzisław Golec

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Piotr Zdzisław Golec

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rola białek RI i RIII w regulacji cyklu rozwojowego faga T4

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: doc. dr hab. Dagmara Jakimowicz, prof. UG, dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

Dyplom nr 3336.


Gdańsk, 26 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 10:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: