fbpx Aleksandra Anna Czarna | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Anna Czarna

Aleksandra Anna Czarna

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 2010 roku

magister Biotechnologii

Aleksandra Anna Czarna

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wydajne obliczeniowo metody testowania drzew i gałęzi w analizie filogenetycznej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Borys Wróbel

Recenzenci: dr hab. Anna Gambin, dr hab. Paweł Mackiewicz, prof. UG, dr hab. Tadeusz Namiotko

Dyplom nr 3322.


Gdańsk, 22 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: